+36 92 313 583 info@zegszakkepzo.hu

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74.

Tel.: 92/313-583

E-mail: info@zegszakkepzo.hu

Felnőttképzési engedélyszám: E-001304/2015

Felnőttképzésben résztvevők adatvédelmi tájékoztatója

Felnőttképzés

Intézményünk, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása óta (2015. július 1.) jogutódként, az iskolai rendszerű oktatáson kívül jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat.

Ennek keretében Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti városok és a környező települések munkaképes korú lakosai számára nyújtunk elsősorban lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, szerezhessenek új képesítéseket. Ezáltal a térség gazdálkodó szervezeteit, ipari vállalkozásait és vállalkozóit kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximális figyelembevételével, igényes eszközparkkal és felkészült oktatókkal valósítjuk meg.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetősége felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta az iskolai rendszerű oktatásra kialakított hosszú távú elképzeléseivel.

A Zalaegerszegi SZC jelenleg 10 szakképző tagiskolájában, azok telephelyein folytat felnőttképzést. Az iskolarendszeren kívüli képzésekben is rendelkezünk a képzések indításához szükséges humán, illetve technikai erőforrásokkal. Képzési programjainkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság elsődleges.

Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Képzési kínálatunk az alábbi képzési körökben valósul meg és évente folyamatosan bővül a partneri igényekhez igazodva.

“A” képzési kör: OKJ szerinti szakmai képzések (“engedélykötelesek”)

“B” képzési kör: engedélyezett egyéb szakmai képzések

“C” képzési kör:  engedélyezett nyelvi képzések

“D” képzési kör:  engedélyezett egyéb képzések

(egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához)