+36 92 313 583 info@zegszakkepzo.hu

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74.

Tel.: 92/313-583

E-mail: info@zegszakkepzo.hu

Felnőttképzési engedélyszám: E-001304/2015

Felnőttképzésben résztvevők adatvédelmi tájékoztatója

Felnőttképzés

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által alapított költségvetési szerv, melynek az alapító okiratban meghatározott közfeladata: köznevelési és szakképzési feladatok ellátása. A ZSZC alaptevékenységei között a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység keretében jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat megalakulása óta (2015. július 1.).

Ennek keretében a működési területen (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti városok és a környező települések) a munkaképes korú lakosság számára nyújtunk lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, szerezhessenek új képesítéseket. Ezáltal a térség gazdasági szervezeteit, vállalkozásait és vállalkozóit kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximális figyelembevételével, igényes eszközparkkal és felkészült oktatókkal valósítjuk meg.

A ZSZC felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta és folyamatosan összehangolja az iskolai rendszerű oktatásra kialakított hosszú távú elképzeléseivel. Az intézmény összes iskolájának azonos feltételekkel történő működése, működtetése biztosítja a szakmai feladatok hatékonyabb ellátását is.

A ZSZC jelenleg 10 szakképző iskolájában, azok telephelyein folytat képzést.

A fent bemutatott adatok alapján tehát az iskolarendszeren kívüli képzésben is rendelkezünk a képzések indításához szükséges humán erőforrással, illetve tárgyi feltételekkel. Képzési programjainkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság elsődleges.

 Képzési kínálatunk jelenleg elsősorban „A” képzési körös képzésekből áll. Célunk, hogy képzési kínálatunkat tovább bővítsük a velünk kapcsolatban álló gazdálkodó és egyéb szervezetek kérésének, igényének megfelelően. A fő képzési kínálaton túl a ZSZC nyilvántartásba vett képzései között szerepelnek „C” (angol és német nyelvi képzések) és „D” képzési körben szereplő képzések is, hiszen a lakosság, a gazdasági szervezetek részére egyaránt szeretnénk biztosítani nyelvi programkövetelmény alapján készített képzéseket és az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését.

 A felnőttképzési tevékenységünk stratégiai tervezése illeszkedik a szakképzés fejlesztésére, átalakítására irányuló állami döntésekhez, stratégiákhoz, továbbá fenntartói elképzelésekhez is.

 A ZSZC vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény hatályos előírásai jelentős változást hoztak a felnőttképzési tevékenység területén. A ZSZC a jogszabályi előírásoknak megfelelve kívánja felnőttképzési rendszerét működtetni, a képzési szerkezet kialakítani. Amennyiben a felnőttképzés új szabályozói és előírásai, a ZSZC jövőben indítandó képzései, a képzések feltételei iránt érdeklődik, illetve javaslatokat fogalmazna meg képzések indításával kapcsolatban, úgy kérdéseit, észrevételeit, javaslatait juttassa el a felnottkepzes@zegszakkepzo.hu e-mail címre. Válaszunkat maximum 15 napon belül megküldjük az észrevételező részére.