+36 92 313 583 info@zegszakkepzo.hu

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi P. u. 74.

Tel.: 92/313-583

E-mail: info@zegszakkepzo.hu

Felnőttképzési engedélyszám: E-001304/2015

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számok: B/2020/000286, E/2020/000078

Felnőttképzésben résztvevők adatvédelmi tájékoztatója

Felnőttképzés

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által alapított költségvetési szerv, melynek az alapító okiratban meghatározott közfeladata: köznevelési és szakképzési feladatok ellátása. A ZSZC alaptevékenységei között a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység keretében jelentős felnőttképzési tevékenységet is folytat megalakulása óta (2015. július 1.).

Ennek keretében a működési területen (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti városok és a környező települések) a munkaképes korú lakosság számára nyújtunk lehetőséget arra, hogy magas színvonalú képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű, a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő szakmai ismereteket, szerezhessenek új képesítéseket. Ezáltal a térség gazdasági szervezeteit, vállalkozásait és vállalkozóit kívánjuk támogatni oly módon, hogy képzéseink résztvevőinek bővüljön munkavállalási lehetősége, illetve javuljon munkájuk minősége. Képzéseinket a megrendelői igények maximális figyelembevételével, igényes eszközparkkal és felkészült oktatókkal valósítjuk meg.

 A ZSZC felnőttképzési tevékenységére vonatkozó stratégiáját összehangolta és folyamatosan összehangolja az iskolai rendszerű szakmai oktatásra (nappali rendszerű szakmai oktatás, iskolarendszerű felnőttképzés) kialakított hosszú távú elképzeléseivel. A ZSZC részeként működő összes szakképző intézménynek azonos feltételekkel történő működése, működtetése biztosítja a szakmai feladatok hatékonyabb ellátását is.

 A ZSZC jelenleg 10 szakképző intézményében, azok telephelyein folytat képzést.

 A fent bemutatott adatok alapján tehát az iskolarendszeren kívüli képzésben is rendelkezünk a képzések indításához szükséges humán erőforrással, illetve tárgyi feltételekkel. Képzési programjainkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság elsődleges.

 A ZSZC képzési palettájának kialakítása során célunk, hogy a gazdasági szereplők (vállalkozások) és a munkaerő piac igények minél teljesebb körben kerüljenek kielégítésre, azaz olyan szakmai oktatásokat és képzéseket kívánunk megszervezni és lebonyolítani, amelyek a legmagasabb színvonalon képesek biztosítani mind a gazdasági szereplők, mind a munkavállalók számára a munkakörök betöltéséhez és a munkavégzés során ellátott feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai tudást és képességet.

 A felnőttképzési tevékenységünk stratégiai tervezése illeszkedik a szakképzés fejlesztésére, átalakítására irányuló állami döntésekhez, stratégiákhoz, továbbá fenntartói elképzelésekhez is.

 A ZSZC vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk.

 A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény hatályos előírásai jelentős változást hoztak a felnőttképzési tevékenység területén. A ZSZC a jogszabályi előírásoknak megfelelve kívánja felnőttképzési rendszerét működtetni, a képzési szerkezet kialakítani. Amennyiben a felnőttképzés új szabályozói és előírásai, a ZSZC jövőben indítandó képzései, a képzések feltételei iránt érdeklődik, illetve javaslatokat fogalmazna meg képzések indításával kapcsolatban, úgy kérdéseit, észrevételeit, javaslatait juttassa el a felnottkepzes@zegszakkepzo.hu e-mail címre. Válaszunkat maximum 15 napon belül megküldjük az észrevételező részére.