+36 92 313 583 info@zegszakkepzo.hu

I. Szervezeti és személyi adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 • Éves költségvetés 2015., 2016., 2017.
 • Éves beszámoló 2015., 2016.
 • Foglalkoztatottak és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
 • Költségvetési támogatások
 • Európai Uniós projektek
 • Szerződések
  • nettó 5 millió forintot elérő szerződések

IV. Közbeszerzések

 • Közbeszerzési szabályzat
 • Közbeszerzési terv 2016., 2017.
 • Közbeszerzés útján megkötött szerződések
 • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
 • Előzetes vitarendezés
 • Szerződések teljesítése
 • Éves statiszikai összegzés